Πιστοποιήσεις

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός μας πιστοποιείται από διεθνή πρότυπα ποιότητας. Με συνεχείς επίσημους ελέγχους ποιότητας και αποτελεσματικότητας, αυξάνουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας, χάρη σε τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον και αναβαθμίζουν συνεχώς το επίπεδο της παραγωγής μας.