Ολυμπία Φέτα 180 gr

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία της OPTIMA-EGNIL εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Μια συσκευασία περιέχει 180 γραμμάρια φέτας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
8052 Ολυμπία φέτα 12x180 gr 2.39 Kg 12 μήνες 1,60 m 300 3600

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία του EGNIL, του παραγωγού τυριού μας στην Ελλάδα, εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Ένα πακέτο περιέχει 200 gr φέτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Ολυμπία Φέτα 200 gr

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
12109 Ολυμπία φέτα 12x200gr 2,66 Kg 12 μήνε 1,60 m 300 3600

Ολυμπία Φέτα 400 gr

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία του EGNIL, του παραγωγού τυριού μας στην Ελλάδα, εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Ένα πακέτο περιέχει 400 gr φέτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
12108 Ολυμπία φέτα 6x400gr 2,66 kg 12 μήνες 1,6 m 300 1800

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία του EGNIL, του παραγωγού τυριού μας στην Ελλάδα, εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Ένα πακέτο περιέχει 1 Kg φέτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Ολυμπία Φέτα 1 Kg

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
12109 Ολυμπία φέτα 6x1kg 10,60 Kg 12 μήνες 1,35 m 66 396

Ολυμπία Φέτα 2 Kg

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία του EGNIL, του παραγωγού τυριού μας στην Ελλάδα, εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Μία συσκευασία περιέχει 2 Kg φέτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
12108 Ολυμπία φέτα 3x2kg 11,66 kg 12 μήνες 1,75 m 66 198

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία του EGNIL, του παραγωγού τυριού μας στην Ελλάδα, εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Μία συσκευασία περιέχει 4 Kg φέτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Ολυμπία Φέτα 4 Kg

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
12109 Ολυμπία φέτα 1x4kg 6,02 Kg 12 μήνες 1,25 m 108 108

Ολυμπία Φέτα 8 Kg

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία του EGNIL, του παραγωγού τυριού μας στην Ελλάδα, εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Μία συσκευασία περιέχει 8 Kg φέτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
12108 Ολυμπία φέτα 1x8kg 10,00 kg 12 μήνες 1,68 m 72 72

Η αυθεντική μας ελληνική φέτα OLYMPIA, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία του EGNIL, του παραγωγού τυριού μας στην Ελλάδα, εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Μία συσκευασία περιέχει 15 Kg φέτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Ολυμπία Φέτα 15 Kg

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος ΗΜ/Λ Ύψος παλέτας Κουτιά/παλέτα Τεμάχια
12109 Ολυμπία φέτα 1x15kg 20,60 Kg 12 μήνες 1,20 m 45 45